spinner

Showing 283 Listings

1576425630

$29,500,000 USD

Houston, TX, United States
1558099691

$13,950,000 USD

Houston, TX, United States
Q5zcmm9ahr0chmlm0elmkylmkztcnqtawr4lnmzlmftyxpvbmf3cy5jb20lmkziqvilmkzmyxjnzvbob3rvjtjgmtgxndawntm5ltaxlmpwzw==

$9,750,000 USD

Montgomery, TX, United States
Vzcmm9ahr0chmlm0elmkylmkztcnqtawr4lnmzlmftyxpvbmf3cy5jb20lmkziqvilmkzmyxjnzvbob3rvjtjgmtc2ntyxmdi1ltaxlmpwzw==

$9,400,000 USD

Simonton, TX, United States
1578067483

$8,900,000 USD

Houston, TX, United States
1579104307

$7,750,000 USD

Houston, TX, United States
Sold 1575691288

$6,749,500 USD

Houston, TX, United States
1579708899

$5,795,000 USD

Houston, TX, United States
1578153627

$5,750,000 USD

Houston, TX, United States